Pale Ale

סגנון הבירה פייל אייל הוא הבסיס לחלק גדול מאוד מסגנונות הבירה שקיימים כיום בעולם. במקור בירות אלו קיבלו את הכינוי "חיוורות" משום שיחסית לשאר הבירות שהיו זמינות באותה תקופה (לפני כ- 300 שנה) הן היו בעלות גוון בהיר יותר.
בעשורים האחרונים סגנון זה נשא את הדגל של מהפכת בירות הקראפט העולמית וממנו נוצר פיצול לשתי תתי קטגוריות עיקריות - פייל אייל אנגלי ופייל אייל אמריקאי

סנן
      116 מוצרים

      116 מוצרים