בירות חמוצות - Sour Beers

בירות חמוצות הן קבוצה של סגנונות בירה מגוונים, מורכבים ומרתקים עם מכנה משותף אחד שהוא שילוב של סוגי שמרים נוספים בתסיסה מעבר לשמרי הבירה הרגילים. 
לרוב הכוונה היא לשמרי פרא שתוססים באופן ספונטני, אך יש גם סוגי בירה בהם נעשה שימוש יותר מחושב ומדוד בסוגי שמרים ובקטריות ספציפיים לטובת יצירה של בירות מיוחדות. 
בין תתי הסגנונות הידועים בעולם הבירות החמוצות ניתן למנות למביק, ברלינר ווייס, אוד ברון, גוזה, סאוור/וויילד אייל ועוד.

סנן
      140 מוצרים

      140 מוצרים